کلیدواژه‌ها = فقه
تعداد مقالات: 5
1. بررسی جایگاه حقوق تربیتی کودک در فقه و قانون مدنی

دوره 17، شماره 63، بهار 1400، صفحه 91-108

10.22034/ijrj.2021.682413

جواد سرخوش؛ سمیه ناویان


3. ساخت قاعده فقهی کرامت

دوره 12، شماره 44، تابستان 1395، صفحه 139-162

مجید وزیری؛ محجوبه عابدی


4. بررسی آیین استماع شهادت

دوره 9، شماره 32، تابستان 1392، صفحه 105-118

محمدرضا کاظمی؛ جواد محمدعلیزاده


5. مبانی فقهی مستثنیات دین

دوره 7، شماره 24، تابستان 1390، صفحه 147-174

همایون مافی؛ سید کمال حسینی