کلیدواژه‌ها = خیار
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مبانی و شرایط اعمال خیار تفلیس

دوره 11، شماره 38، زمستان 1393، صفحه 29-50

مصطفی السان


2. شرایط تحقق خیار غبن

دوره 10، شماره 37، پاییز 1393، صفحه 11-36

فخرالدین اصغری؛ سام محمدی؛ سام محمدی؛ زهرا مصطفوی


3. تأثیر انتفای مبنای خیار در حق فسخ مطالعه‌ای تطبیقی در اسناد مهم بین‌المللی و نظام فقهی وحقوقی ایران

دوره 9، شماره 30، زمستان 1391، صفحه 159-182

رحیم وکیل زاده؛ مجید عباسی؛ رضا رنجبر؛ مجید عباسی