کلیدواژه‌ها = ورشکستگی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مبانی و شرایط اعمال خیار تفلیس

دوره 11، شماره 38، زمستان 1393، صفحه 29-50

مصطفی السان