کلیدواژه‌ها = فقه امامیه
تعداد مقالات: 8
1. بررسی تطبیقی مبانی و تأثیر ایمان بر اعتبار شهادت در دیدگاه مذاهب خمسه

دوره 17، شماره 64، تابستان 1400، صفحه 77-112

علی خالقی؛ داود سیفی؛ قاسم اسلامی نیا


2. مبانی فقهی – حقوقی اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی ناظر به کناره‌گیری رهبری

دوره 16، شماره 60، تابستان 1399، صفحه 27-52

ولی الله حیدرنژاد؛ محمود جمال الدین زنجانی


3. واکاوی تطبیقی دفاع مشروع در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل

دوره 14، شماره 53، پاییز 1397، صفحه 67-80

سید حسین حسینی زندآبادی؛ احمد عابدینی؛ نادعلی عاشوری؛ رضا عباسیان


4. تحلیلی پیرامون سخت گیری اثبات جرایم در فقه امامیه

دوره 13، شماره 47، بهار 1396، صفحه 139-150

ثریا منیری؛ رحیم وکیل زاده


5. بررسی فقهی مبالغ دیه، در پرتو مقتضیات زمان

دوره 12، شماره 44، تابستان 1395، صفحه 11-28

محمود آقاجانی؛ احمد عابدینی؛ محمدعلی حیدری؛ نادعلی عاشوری


6. بازاریابی شبکه‌ای در فقه و حقوق کیفری ایران

دوره 10، شماره 34، زمستان 1392، صفحه 59-84

سعید عطارزاده؛ مهدی جلیلیان؛ عادل ساریخانی


7. نماز مسافر در اماکن مقدسه چهارگانه از دیدگاه فقهای امامیه

دوره 9، شماره 31، بهار 1392، صفحه 165-182

صدیقه مصدق صدقی؛ اشرف قنبری سرداری


8. بررسی حدود و ثغور تنبیه ، تعزیر و تأدیب کودک در فقه امامیه

دوره 7، شماره 25، پاییز 1390، صفحه 67-98

نصراله شاملی؛ احسان علی اکبری بابوکانی؛ محسن شاکری