نویسنده = محمود درویش ترابی
تعداد مقالات: 1
1. عنصر زمان و مکان و نقش آن در تحول اجتهاد بر احکام جزائی اسلام

دوره 15، شماره 54، زمستان 1397، صفحه 49-66

محمود درویش ترابی؛ کیومرث کلانتری درونکلا