نویسنده = ناصر مریوانی
تعداد مقالات: 1
1. معاملات معارض با شرط فعل حقوقی در مذاهب خمسه و حقوق ایران

دوره 16، شماره 61، پاییز 1399، صفحه 81-108

سید زمان دریاباری؛ ناصر مریوانی؛ محمدعادل ضیائی