نویسنده = سید کمال حسینی
تعداد مقالات: 1
1. مبانی فقهی مستثنیات دین

دوره 7، شماره 24، تابستان 1390، صفحه 147-174

همایون مافی؛ سید کمال حسینی