نویسنده = محمد محمدزاده رهنی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مشروعیت عبادات کودکان از دیدگاه فقه امامیه

دوره 7، شماره 25، پاییز 1390، صفحه 119-140

محمد محمدزاده رهنی؛ حسن فریدی