نویسنده = مریم آقایی بجستانی
تعداد مقالات: 2
1. بازپژوهی حجیت خبر واحد با استناد به سیره عقلا

دوره 14، شماره 50، زمستان 1396، صفحه 35-50

10.22034/ijrj.2018.538447

مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم؛ زهرا ترحمی


2. قلمرو اراده باطنی در معاملات

دوره 7، شماره 25، پاییز 1390، صفحه 9-24

مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم