نویسنده = علیرضا یزدانیان
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم تسری تعهدات و مسؤولیت مدنی به قائم مقام در فقه و حقوق فرانسه

دوره 10، شماره 36، تابستان 1393، صفحه 111-140

علیرضا یزدانیان؛ علیرضا یزدانیان