نویسنده = جواد ریاحی
تعداد مقالات: 1
1. فلسفه‌ی اِعمال مجازات‌های محدودکننده آزادی از منظر ضوابط تعزیر

دوره 16، شماره 58، زمستان 1398، صفحه 124-145

محمدهادی صادقی؛ جواد ریاحی