نویسنده = علی تولایی
تعداد مقالات: 2
1. امکان‌سنجی فقهی تقلید از مجتهد غیر بالغ

دوره 15، شماره 57، پاییز 1398، صفحه 117-132

سید محمدمهدی صابر؛ محمدرضا کیخا؛ علی تولایی


2. مبانی فقهی جبران خسارت از سوی حکومت در خطای قاضی

دوره 14، شماره 51، بهار 1397، صفحه 99-118

حجت عزیزالهی؛ علی تولایی؛ معین فرزانه وشاره؛ عبدالرضا محمدحسین‌زاده