نویسنده = احمد مرادخانی
تعداد مقالات: 6
1. دیه زن و سیاست حقوقی ایران از تعهد به مبانی فقهی تا موازین حقوق بشری

دوره 16، شماره 58، زمستان 1398، صفحه 11-28

10.22034/ijrj.2020.671692

قادر احمدی؛ احمد مرادخانی؛ سید محمدمهدی احمدی؛ علیرضا عسگری


2. بررسی فقهی و حقوقی بیوتروریسم

دوره 14، شماره 52، تابستان 1397، صفحه 127-148

10.22034/ijrj.2018.541396

احمد مرادخانی؛ فاطمه رحمانی


3. کاربرد استصحاب در قوانین مدنی به تفکیک نوع آن

دوره 14، شماره 50، زمستان 1396، صفحه 147-160

10.22034/ijrj.2018.538453

عباس عرب خزائلی؛ علیرضا عسکری؛ احمد مرادخانی


4. شرایط گواهان در فقه فریقین (باتوجه به قانون)

دوره 12، شماره 43، بهار 1395، صفحه 145-164

احمد مرادخانی؛ احمد مرادخانی


5. مطالعه‌ی تطبیقی محدوده‌ی استیذان زوجه برای خروج از منزل در فقه فریقین

دوره 12، شماره 42، زمستان 1394، صفحه 11-28

عبدالرسول احمدیان؛ احمد مرادخانی؛ محمدمهدی احمدی؛ احمد مرادخانی؛ حسن عابدیان