نویسنده = حسین کاویار
تعداد مقالات: 4
2. تبیین فقهی حقوقی شروط ثمن باز در قراردادهای انرژی

دوره 12، شماره 44، تابستان 1395، صفحه 115-138

سام محمدی؛ سام محمدی؛ حسین کاویار


3. بیع شرط و عقد اجاره

دوره 11، شماره 38، زمستان 1393، صفحه 11-28

سعید ابراهیمی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ حسین کاویار


4. حجیّت شهادت زنان در قتل عمد از منظر فقه امامیّه

دوره 10، شماره 36، تابستان 1393، صفحه 23-50

علی اکبر ایزدی فرد؛ احمد رضا حسنخانی؛ حسین کاویار