نویسنده = صالح منتظری
تعداد مقالات: 1
1. نفی شرطیت احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر

دوره 12، شماره 45، پاییز 1395، صفحه 137-160

صالح منتظری؛ سعید ابراهیمی