نویسنده = حسن حاجی تبار
تعداد مقالات: 2
1. حکم اکراه به قتل و مستندات آن در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 13، شماره 47، بهار 1396، صفحه 71-92

حسن حاجی تبار؛ امین فلاح


2. بررسی جواز جراحی پلاستیک در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

دوره 12، شماره 43، بهار 1395، صفحه 75-96

حسن حاجی تبار؛ محبوبه موسوی شیخ