نویسنده = علی جبار گلباغی ماسوله
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی تاریخی قاعده‌ی أخذ أجرت بر واجبات با رویکرد به آراء صاحب عروه

دوره 12، شماره 42، زمستان 1394، صفحه 115-146

علی جبار گلباغی ماسوله؛ عباسعلی سلطانی؛ محمدتقی فخلعی