نویسنده = عباس تقوائی
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل محذورات خطابی تعبد به أمارات ظنیه

دوره 12، شماره 42، زمستان 1394، صفحه 53-76

عباس تقوائی؛ عباس تقوائی؛ محمد تقی فخلعی