نویسنده = عباس مقدری امیری
تعداد مقالات: 2
1. تعدیل قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 11، شماره 41، پاییز 1394، صفحه 145-162

عباس مقدری امیری؛ حکمت اله عسکری


2. بررسی فقهی و حقوقی اجرای اجباری عین تعهد در حقوق ایران

دوره 11، شماره 39، بهار 1394، صفحه 117-134

عباس مقدری؛ حکمت اله عسگری