نویسنده = علی اکبر ایزدی فرد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فقهی- حقوقی امکان تعمیم ارش مدنی به سایر خیارات

دوره 11، شماره 39، بهار 1394، صفحه 11-36

علی اکبر ایزدی فرد؛ مهدی فلاح؛ مهدی فلاح