نویسنده = عبدالجبار زرگوش نسب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مبانی فقهی مالیات‌های غیرثابت

دوره 11، شماره 38، زمستان 1393، صفحه 93-116

عبدالجبار زرگوش نسب؛ طاهر علی محمدی؛ معصومه غیبی