نویسنده = علی تولائی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی نظریه بطلان قرارداد مغارسه

دوره 11، شماره 39، بهار 1394، صفحه 81-98

معین فرزانه؛ علی تولائی


2. بررسی آثار فقهی، حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه درنکاح دائم

دوره 11، شماره 38، زمستان 1393، صفحه 69-92

علی تولائی؛ رامین پورسعید؛ محمدیار ارشدی؛ عبدالرسول دیانی؛ اعظم ابراهیمی