نویسنده = احمد بهشتی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی حکم رجم (سنگسار)و اجرای آن در زمان غیبت کبری

دوره 8، شماره 26، زمستان 1390، صفحه 35-50

احمد بهشتی؛ وحید واحد جوان


2. بررسی ادلّه قائلین به حرمت ریش‌تراشی در میان فقهای امامیه

دوره 7، شماره 24، تابستان 1390، صفحه 27-50

احمد بهشتی؛ جواد هاشمی