نویسنده = علی مظهر قراملکی
تعداد مقالات: 2
1. تقاص از اموال دولتی

دوره 13، شماره 46، زمستان 1395، صفحه 49-68

علی مظهر قراملکی؛ علی اصغر افشاری


2. بررسی مشروعیت مجازات مالی

دوره 8، شماره 28، تابستان 1391، صفحه 145-156

علی مظهر قراملکی؛ محمدرضا حمیدی