نویسنده = رضا احسانپور
تعداد مقالات: 1
1. عوامل اسقاط مجازات ناشی از انتقال ایدز

دوره 9، شماره 30، زمستان 1391، صفحه 113-140

رضا احسانپور؛ محمد محسنی؛ منصوره حسنی