نویسنده = اشرف قنبری سرداری
تعداد مقالات: 1
1. نماز مسافر در اماکن مقدسه چهارگانه از دیدگاه فقهای امامیه

دوره 9، شماره 31، بهار 1392، صفحه 165-182

صدیقه مصدق صدقی؛ اشرف قنبری سرداری