نویسنده = مرتضی جلیل زاده
تعداد مقالات: 1
1. قتل عمد اضطراری در فقه شیعه

دوره 9، شماره 31، بهار 1392، صفحه 147-164

کیومرث کلانتری؛ مرتضی جلیل زاده