نویسنده = مسعود حیدری
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه‌ی معیار بلوغ در تحقق مسؤولیت کیفری درلسان شارع، متشرعین و حقوق ایران

دوره 9، شماره 32، تابستان 1392، صفحه 87-104

جلال الدین قیاسی؛ مسعود حیدری


2. بررسی فقهی و حقوقی ابراز شهادت توسط اطفال

دوره 9، شماره 31، بهار 1392، صفحه 83-102

عادل ساریخانی؛ مسعود حیدری