نویسنده = بهنام قنبرپور
تعداد مقالات: 2
2. بررسی مشروعیت شرط عدم تمکین در عقد نکاح

دوره 9، شماره 33، پاییز 1392، صفحه 113-130

بهنام قنبرپور؛ سید ابوالقاسم نقیبی