نویسنده = محمد محسنی
تعداد مقالات: 3
1. مرور زمان و حق تقاص

دوره 9، شماره 33، پاییز 1392، صفحه 11-34

علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی؛ فاطمه بابانیا


2. بررسی فقهی و حقوقی رشوه در فضای مجازی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1392، صفحه 119-146

محمد محسنی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ سعید بداغی


3. عوامل اسقاط مجازات ناشی از انتقال ایدز

دوره 9، شماره 30، زمستان 1391، صفحه 113-140

رضا احسانپور؛ محمد محسنی؛ منصوره حسنی