نویسنده = معصومه مظاهری
تعداد مقالات: 2
1. بازخوانی مبانی فقهی ترمیم خسارت معنوی با رویکردی بر حقوق غیرمالی زوجین

دوره 10، شماره 34، زمستان 1392، صفحه 129-152

معصومه مظاهری؛ مریم مهاجری


2. قاعده فقهی، حقوقی انصاف

دوره 8، شماره 27، بهار 1391، صفحه 135-164

معصومه مظاهری؛ زهرا آل اسحق