نویسنده = سعید ابراهیمی
تعداد مقالات: 2
1. نفی شرطیت احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر

دوره 12، شماره 45، پاییز 1395، صفحه 137-160

صالح منتظری؛ سعید ابراهیمی


2. بررسی فقهی- حقوقی ماهیّت شرط انفساخ خود به خودی عقد

دوره 10، شماره 34، زمستان 1392، صفحه 27-38

سعید ابراهیمی؛ ایوب منصوری؛ محمد بای