نویسنده = حسن قلی پور
تعداد مقالات: 4
1. تأملی در حکم فقهی سرقت از اموال مشارکتی

دوره 12، شماره 42، زمستان 1394، صفحه 29-52

علی اکبر ایزدی فرد؛ حسن قلی پور؛ علی فقیه حبیبی؛ مجتبی حسین نژاد


2. بررسی اصل تعادل ترافعی (تناظر) در دادرسی قضایی و داوری تجاری بین‌المللی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1393، صفحه 127-146

حسن قلی پور؛ مهدی احمدی؛ محمدحسن جعفری


3. تأملی فقهی پیرامون ادله منع قضاوت زنان

دوره 9، شماره 32، تابستان 1392، صفحه 69-86

حسن قلی پور


4. عدم ذکر مدت در نکاح منقطع

دوره 8، شماره 26، زمستان 1390، صفحه 21-34

علی اکبر ایزدی فرد؛ حسن قلی پور؛ هادی صالحی