نویسنده = محمدتقی فخلعی
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی تاریخی قاعده‌ی أخذ أجرت بر واجبات با رویکرد به آراء صاحب عروه

دوره 12، شماره 42، زمستان 1394، صفحه 115-146

علی جبار گلباغی ماسوله؛ عباسعلی سلطانی؛ محمدتقی فخلعی


2. واکاوی تفصیل منسوب به میرزای قمی در خصوص حجیت ظواهر

دوره 10، شماره 37، پاییز 1393، صفحه 111-126

محمدتقی فخلعی؛ سید علی جبار گلباغی ماسوله