نویسنده = ابوالفضل علیشاهی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مُفسدیت شروط نامشروع در عقد با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)

دوره 10، شماره 37، پاییز 1393، صفحه 85-110

ابوالفضل علیشاهی؛ محمدرضا حمیدی؛ معصومه حمیدی


2. پژوهشی در اباحه‌ی اموال کافران حربی از نگاه فقه شیعه

دوره 10، شماره 34، زمستان 1392، صفحه 85-108

ابوالفضل علیشاهی