نویسنده = حسینعلی سعدی
تعداد مقالات: 1
1. بطلان شرط ضمان در قرارداد مضاربه بانکی در بانکداری اسلامی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1393، صفحه 37-56

صادق الهام؛ حسینعلی سعدی؛ حمید اسدی