نویسنده = محمد مهدی الشریف
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی حقوقی راهکارهای محروم‌کردن ورثه از ترکه

دوره 17، شماره 62، زمستان 1399، صفحه 27-50

محمد مهدی الشریف؛ وحید صادقی؛ سید مجید صادقی