نویسنده = سام محمدی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی فقهی حقوقی اعلام اراده در اعمال حقوقی

دوره 13، شماره 47، بهار 1396، صفحه 115-138

10.22034/ijrj.2017.530244

سام محمدی؛ سید حسن حسینی مقدم


3. تبیین فقهی حقوقی شروط ثمن باز در قراردادهای انرژی

دوره 12، شماره 44، تابستان 1395، صفحه 115-138

سام محمدی؛ سام محمدی؛ حسین کاویار


4. شرایط تحقق خیار غبن

دوره 10، شماره 37، پاییز 1393، صفحه 11-36

فخرالدین اصغری؛ سام محمدی؛ سام محمدی؛ زهرا مصطفوی