نویسنده = مهدی مؤمنی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل حقوقی نقش زمان در تحقق جرم، تعیین کیفر و اعمال آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1400

10.22034/ijrj.2021.1884241.2743

یاور جلائیان صالح؛ مهدی مؤمنی؛ علیرضا صابریان؛ محمد روحانی مقدم


2. تحلیل حقوقی نقش زمان در تحقق جرم، تعیین کیفر و اعمال آن

دوره 17، شماره 63، بهار 1400، صفحه 37-62

10.22034/ijrj.2021.682411

یاور جلائیان صالح؛ مهدی مؤمنی؛ علیرضا صابریان؛ محمد روحانی مقدم