گزارش آماری عملکرد مجله

تعداد دوره ها

10

تعداد شماره ها

35

تعداد مقالات

273

تعداد نویسندگان

502

تعداد مشاهده فایل

301,180

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

178,120

نسبت مشاهده بر مقاله

1103.22

نسبت دریافت فایل بر مقاله

652.45

تعداد مقالات ارسال شده

3,705

تعداد مقالات رد شده

2,548

تعداد مقالات پذیرفته شده

237

درصد پذیرش

6

تعداد پایگاه های نمایه شده

11

تعداد داورن

207

 

مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

علمی-پژوهشی 

 

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل 

شروع انتشار: 1380

نوبت انتشار: فصلنامه

دبیرخانه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، ساختمان فنی و مهندسی و اداری، طبقه چهارم، دفتر مجلات واحد

تلفن: 01132415132

ایمیل مجله: baboljournal@gmail.com

 

این فصلنامه به استناد نامه شماره 3/181797 مورخ91/9/13 کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری حائز دریافت رتبه علمی - پژوهشی گردید و به استناد نامه شماره  30076 مورخ 90/6/27 مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فن آوری از سال 1388 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)  نمایه می شود. 

 

مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی از رویه دسترسی آزاد پیروی می‌کند و برای دسترسی به مقالات منتشر شده آن محدودیتی وجود ندارد.   

Open Access Journal

 

 اخذ  DOI " شناسه دیجیتال مقاله" از موسسه بین المللی  MEDRA

 کلیه مقالاتی که از سال 1396 در این مجله منتشر می‌شوند، دارای شناسه DOI خواهند بود. 

 

 

شماره جاری: دوره 16، شماره 58، زمستان 1398، صفحه 11-28 

1. دیه زن و سیاست حقوقی ایران از تعهد به مبانی فقهی تا موازین حقوق بشری

صفحه 11-28

قادر احمدی؛ احمد مرادخانی؛ سید محمدمهدی احمدی؛ علیرضا عسگری


2. تأملی فقهی در مشروعیت مالیات بر هبه

صفحه 27-50

عبدالله باقری؛ سید محمدصادق احمدی؛ غلامحسین مسعود


4. بررسی سن رشد در امور غیرمالی

صفحه 68-89

علیرضا پور اسماعیلی؛ محمد عابدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی
شاپا چاپی
2645-5013
شاپا الکترونیکی
2645-5021

بانک ها و نمایه نامه ها