گزارش آماری عملکرد مجله

تعداد دوره ها

16

تعداد شماره ها

60

تعداد مقالات

291

تعداد نویسندگان

534

تعداد مشاهده فایل

315,714

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

193,048

نسبت مشاهده بر مقاله

1084.93

نسبت دریافت فایل بر مقاله

663.4

تعداد مقالات ارسال شده

3,966

تعداد مقالات رد شده

2,791

تعداد مقالات پذیرفته شده

256

درصد پذیرش

6

تعداد پایگاه های نمایه شده

11

تعداد داورن

212

 

مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

علمی-پژوهشی 

 

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل 

شروع انتشار: 1380

نوبت انتشار: فصلنامه

دبیرخانه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، ساختمان فنی و مهندسی و اداری، طبقه چهارم، دفتر مجلات واحد

تلفن: 01132415132

ایمیل مجله: baboljournal@gmail.com

 

این فصلنامه به استناد نامه شماره 3/181797 مورخ91/9/13 کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری حائز دریافت رتبه علمی - پژوهشی گردید و به استناد نامه شماره  30076 مورخ 90/6/27 مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فن آوری از سال 1388 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)  نمایه می شود. 

 

با عنایت به بخشنامه 11/25685 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 1398/02/09 جهت داوری مقاله مبلغ 1/500/000 ریال و هزینه ی چاپ در خصوص مقالاتی که هزینه داوری پرداخت کرده اند 3/500/000 ریال می باشد.

در خصوص مقالاتی که هزینه داوری پرداخت نکرده اند جهت چاپ مقاله لازم است مبلغ  5/000/000 ریال پرداخت نمایند.

مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی از رویه دسترسی آزاد پیروی می‌کند و برای دسترسی به مقالات منتشر شده آن محدودیتی وجود ندارد.   

Open Access Journal

 

 اخذ  DOI " شناسه دیجیتال مقاله" از موسسه بین المللی  MEDRA

 کلیه مقالاتی که از سال 1396 در این مجله منتشر می‌شوند، دارای شناسه DOI خواهند بود. 

 

 

شماره جاری: دوره 16، شماره 60، تابستان 1399 

1. جستاری در امکان‌سنجی معافیت مادر از کیفر حد قذف

صفحه 11-26

منصوره بکایی؛ لیلا مهرابی راد؛ علی محمدیان


6. بررسی مبانی آرای شاذ ومتفردات ابن ادریس حلی

صفحه 112-136

مریم غفوری؛ محمد محسنی دهکلانی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ علی اکبر جهانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی مدیر اجرایی
شاپا چاپی
2645-5013
شاپا الکترونیکی
2645-5021

بانک ها و نمایه نامه ها